Personvern

Bodø filmklubb samler følgende data om medlemmene sine:

I forbindelse med inngåelse av medlemskap må medlemmet oppgi navn, adresse og fødselsår.
Bodø filmklubb er pålagt av Norsk filmklubbforbund å dokumentere disse data for alle sine medlemmer.

Norsk filmklubbforbund behøver informasjon om medlemmene i forbindelse med ulike former for offentlig støtte til filmklubbvirksomhet.

E-postadresse oppgis valgfritt.

Bodø filmklubb oppbevarer dataene på papir. Etter hvert programsemester sendes medlemslistene til Norsk filmklubbforbund.

E-postadresse brukes til felles utsendelse av informasjon relatert til filmklubbaktivitet i Bodø. Hverken Bodø filmklubb eller Norsk filmklubbforbund vil benytte kontakinformasjon til å kontakte enkelte medlemmer direkte til andre formål.

Leave a Reply