Personvern

Behandlingsansvarlig

Styreleder Michael Baumann er på vegne av Bodø filmklubb behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi samler inn følgende personopplysninger om medlemmer av Bodø filmklubb:

Navn, adresse og fødselsår. Når oppgitt, også e-postadresse (frivillig informasjon).

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din relasjon til oss via e-post, når du har oppgitt e-postadresse til oss.

Norsk Filmklubbforbund, som Bodø filmklubb er medlem av, samler inn kopi av våre medlemslister for å dokumentere aktivitet og medlemstall i forbindelse med ulike former for offentlig støtte til filmklubbvirksomheten. De brukes ikke til å kontakte medlemmene annet enn i forbindelse med eventuell offentlig revisjon.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, fødselsår og e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemskap. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Som medlem i Bodø filmklubb benyttes opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til oss ved registrering som medlem i Bodø filmklubb.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Norsk Filmklubbforbund, som Bodø filmklubb er medlem av, samler inn kopi av våre medlemslister for å dokumentere aktivitet og medlemstall i forbindelse med ulike former for offentlig støtte til filmklubbvirksomheten. De brukes ikke til å kontakte medlemmene annet enn i forbindelse med eventuell offentlig revisjon.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi og Norsk filmklubbforbund etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@bodofilmklubb.no

Bodø filmklubb

c/o Michael Baumann

Breidablikkveien 7a

8009 Bodø