Årsmøte 2010

Bodø Filmklubb holder årsmøte lørdag 27. mars rett etter siste lørdagsfilmen, det vil si ca. 16.30. Vi reserverer oss plass på Min Plass.

Har du noe du vil ta opp med oss eller kanskje har du lyst til å bli med i styret? Ta kontakt eller møt opp!