Filmklubbklassiker

I samarbeid med Stormen bibliotek og Bodø filmklubb: Filmklubbklassiker.
Vi viser en av de svarteste komediene du kan tenke deg. Likevel har denne filmen vært ønsket av mange! Valgt til beste film fra 20 år med Filmfestival i Tromsø! Som det da het i omtalen:

Den australske filmen har satt dype spor i tromsøpublikumet. Filmen fikk flest publikumsstemmer, og mange av de som stemte hadde personlige historier knyttet til opplevelsen av å se den på festivalen. Det er tydelig at alle som har sett den fortsatt har sterke minner til filmen, selv om det er 15 år siden den ble vist.

Det fortelles historien til en mann som hele sitt liv er blitt holdt innesperret og blitt misbrukt av sin mor - og det er nok den delen av fortellingen som har satt et støkk i publikum. Den hysterisk morsomme delen begynner når vår helt slipper fri og treffer på samfunnet utenfor for første gang.

NB: På grunn av restriksjoner i Stormens lisensavtale kan vi ikke annonsere konkret filmtittel på internett eller i et programblad. Internt i biblioteket vil det derimot bli opplyst om hvilken film det vises. Men kanskje du gjetter likevel?