Hva er det med Russland?

HVA ER DET MED RUSSLAND?
- Et kunstnerisk, kulturelt og politisk blikk på Russland i dag
Barents Press inviterer til et åpent og gratis helgeseminar i Bodø 2.-4. desember 2022, i samarbeid med Bodø filmklubb. Seminaret tar utgangspunkt i russiske filmkunstneres analyse av eget hjemland. Vi inviterer eksilrussere i form av regissører og journalister til samtale og diskusjon sammen med norske kolleger og forskere. Også ukrainere bosatt i Bodø skal bidra for å dele sine perspektiver. Målet er at filmene og samtalene skal gi publikum en dypere innsikt i dagens svært autoritære Russland, og et sivilsamfunn under stort press.
Program
Fredag 2. desember:
17.00: Filmvisning «Leviathan» av Andrej Zvjagintsev.
Presentasjon av Bodø Filmklubb.
Sted: Nord universitet, A6 (Christian Fredriksen)
Lørdag 3. desember:
10.30- 12.30: Filmvisning «Sovekupé nr 6» av Juho Kuosmanen
12.45- 13.45: «Imperiet og kulturen», foredrag og samtale med Ingunn Lunde, professor i russisk språk og litteratur ved UiB. Samtaleleder: Anki Gerhardsen, Barents Press.
Sted: Stormen bibliotek
15.00-16.30: Bokbad: «En europeisk tragedie. Hvordan Vesten og Russland ble fiender». Samtale med forfatterne Sten Inge Jørgensen og Leonid Ragozin. Samtaleleder Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland.
Sted: Picadilly pub
18.00-18.30: Konsert med Ukraine Classics Quartet.
18.30-19.00: Samtale med ukrainere som lever i eksil i Bodø. Samtaleleder Anki Gerhardsen, Barents Press.
Sted: Beddingen kulturhus
Søndag 4. desember
12.00-13.30: Filmvisning, «Putins Vitner» av Vitalij Manskij
13.45-14.45: Sceneintervju med regissør Vitalij Manskij, ledet av Kari Skeie, Barents Press.
Sted: Stormen bibliotek
Seminaret er støttet av Barentssekretariatet