Motforestilling

Regi: Erik Løchen, Skuespillere: Espen Skjønberg, Per Theodor Haugen, Knut Husebø, Anne Marie Ottersen, Kari Rasmussen, Nasjonalitet: Norge, 1972, Språk: Norsk, Lengde: 1 t 37 min.

En film som kan sees på flere vis…

Motforestilling er en film om en filmregissør som og skuespillerne som er med i filmen. Handlingen beveger seg over flere plan: selve filminnspillingen, filmen som blir spilt inn og kjærlighetsforholdet mellom to av skuespillerne. De tre nivåene er vevd sammen uten klare overganger, der det som skjer på ett plan gjerne kan få konsekvenser på et annet. I et fragmentert filmspråk, og med utgangspunkt i tema som NATO, Overvåkningspolitiet og forholdet til stormaktene, stiller Løchen ambisiøse spørsmål om hva virkelighet er og hva film er. Jean-Luc Godard har sagt at en film skal ha en begynnelse, et midtparti og en slutt, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Motforestilling er dette utsagnets ytterste konsekvens. Vanlige kinofilmer består vanligvis av 5-6 akter som spilles av kronologisk. Motforestilling består av fem akter, men det er ikke noen kronologi mellom aktene. Løchen mente at aktsammensetningen ikke behøvde å være satt, men man kunne se dem i den rekkefølgen man selv ønsket.

Filmklipp