Tirsdagsfilm 050219

Samisk uke

Stormen bibliotek preges av samisk uke og filmklubben bidrar med film passende til tema. Denne svenske filmen fra 2016 forteller historien til Elle Marja, 14, en reindriftssamisk jente. Hun blir utsatt for rasisme på 1930-tallet, og rase-biologiske undersøkelser på kostskole. Filmen utforsker ungdomsopprør, selvrealisering, økonomisk makt og hvordan et samfunns kollektive grusomheter kan påføre mennesker en skamfølelse som fører til selvforakt og ødelagte familier. Det er likevel ikke en bare dyster fortelling og filmen gir noen universelle betraktninger om det å kjempe mot undertrykkelse og egen skamfølelse som gjør den aktuell på flere vis.

Kl. 18:00 Stormen bibliotek - Gratis for alle. Aldersgrense 9 år